Duvar
Duvar

Duvar

Duvar

Binanın iç kısımlarındaki bölmeleri birbirinden ayıran elemanlara duvar denmektedir. Ayrıca herhangi bir inşaat alanında kullanılan gerek dış etmenlere karşı binayı koruyan gerek ise olası yangın tehlikesine karşı insanların kaçmasına olanak sağlayan dış yapı elemanlarına da duvar denmektedir. Duvarın oldukça çok tanımı olabilir. Ancak görevleri de bir o kadar fazladır. Sadece bina içerisinde var olan odaları ayıran kalıplara duvar denmemektedir. Yukarıda sizlere örnek vererek tanım yaptığımız gibi herhangi bir tehlikeye karşı binayı dış etkenlerden de koruyan yapıdır. 
Sizlere işlevlerine göre duvar çeşitlerini yazalım. Temel duvar zemin içinde kalarak subasman seviyesine kadar devam eden duvar çeşididir. Duvar çeşitleri arasında işlevlerine göre en önemlisi istinat duvarı olmaktadır. İstinat duvarı herhangi bir durumda oluşacak olan toprak kayması ya da şu aşınmasını önlemek için yapılan duvar çeşidine verilen isimdir. İstinat duvarından sonra en önemli duvar çeşidi yangın ve yangın bölme duvarlarıdır. Yangın duvarları binanın yangından korunması için temelden çatı kısmına kadar örülen duvarlardır. Yangın bölme duvarları ise binayı yangından korumak için yapılan  kat seviyesine gelince biten duvarlardır. Sınır duvarları da aslında müstakil evler ya da arsalar için oldukça çok kullanılan duvarlar olmaktadır. Arsa ya da bahçe ve benzeri yerlerin sınırlarını belirlemek için kullanılan duvarlardır. Panel duvarlar iskelet yapılarında her kata yapılan kiriş ve kolonlar arasına yapılan perde duvarlara verilen isimdir. 


Teklif Formu