Pencere ve Çatılarda Isı Yalıtımı
KURUMSAL

Pencere ve Çatılarda Isı Yalıtımı

HPencere ve Çatılarda Isı Yalıtımı

Isı yalıtımında mantolama kadar önemli hususlar arasında pencere ve çatılarda ısı yalıtımı da bulunmaktadır. Bilindiği gibi mantolama yapılırken ısı yalıtım levhaları kullanılmakta ve bu şekilde hem enerji tasarrufu sağlanmakta hem de çevreye de hizmet edilmiş olunmaktadır. Bu bakımdan mantolama, günümüzde yasal bir mecburiyet halini almıştır. Yazımızda mantolama dışında ısı yalıtım çözümleri olan pencere ve çatılardaki ısı yalıtımına değinilecektir. Söz konusu pencere olunca; pencerelerin doğrama çeşidine göre farklı ısı geçirme katsayıları ortaya çıkmıştır. Bu konuda pencerenin “çerçevesinden” mütevellit ısı kaybı cama oranla daha önemli bir kaybı teşkil etmektedir. Isı kaybı yönü ile çerçeveler adeta “soğuk köprü” vazifesi görmektedir. Bu noktada çerçeve için kullanılması söz konusu malzemesinin “ısı iletim” katsayısının düşük olması bir tercih sebebidir. Günümüzde plastik doğrama malzemelerinin yanı sıra ısı köprüsünü azaltacak “konstrüksiyonlar” yaygın hale gelmiştir. Söz konusu odalar olunca en sıcak bölgeyi teşkil eden nokta, radyatörlerin arka kısımlarıdır. 20 santigratlık bir odada radyatör arkaları 45 santigratlık dereceye çıkabilir. İki ortam sıcaklık farkı ne kadar fazlaysa ısı geçişi de o kadar fazla gerçekleşmektedir (Termodinamik). Bu noktada dış ortam ile sıcaklık farkının en yüksek olduğu bölgeler radyatör arkalarıdır. Çatılardaki ısı yalıtımı konusuna ısı kararlılığı ile başlamak yerinde olacaktır. Nem kararlılığı ise ısı kararlılığı ile önem taşıyan diğer bir unsurdur. Konutlar doğru bir şekilde yalıtıldığında ısıl kararlılıktan bahsedilebilir. Çatılarda izolasyon sağlanması bu noktada gereklidir. Suyun içerisinde buharlaşıp dışarıda yoğuşacak şekilde bina tasarımı yapılması da başka bir gerekliliktir. Oluşan buharın yoğuşma sürecine girmeden atılması ve “ventilasyon” ile havanın daha çok su tutması adına yalıtım malzemesinin doğru seçimi söz konusudur.

Dekorasyonda Gergi Tavan Tercihi

Bebek odalarından salonlara kadar evin her yerine uygulanabilen gergi tavanlar, bulunduğu mekanlarda harika bir hava estirmektedir. Müşteriler tarafından belirlenen tasarımların kolayca uygulanabildiği bir dekorasyon tarzıdır.

DEVAMINI OKU
Çevre Düzenleme Tüyoları

Dış mekanların dekorasyonunda deneyim, beceri e özveri isteye konulardan birisi de çevre düzenleme uygulamalarıdır. Bu konuda sıklıkla başvurulan yöntemlerden karo taşı döşemeleri üzerinde durmakta isabet

DEVAMINI OKU