DUVAR NEDİR

Binaların bulunduğu konuma göre, üzerine gelen yükleri bina temeline ileten, binanın bölümlerini birbirinden ayıran ve yapıları dış etkilere karşı koruyan düşey yapı elemanlarına duvar denir. Bina duvarları metal, ahşap ve betonarme vb. malzemelerden yapılabilir.

İŞLEVİNE GÖRE DUVAR ÇEŞİTLERİ

Taşıyıcı  : Kendisine gelen yükleri temele ileten duvar çeşitidir. 

Bölme    : Yapı bölümlerini ayıran duvarlardır.

Dış         : Binayı dışarıdan çevreleyen duvarlardır.

İç            : Binanın içerisinde kalan duvarlardır.

Yangın  : Binayı yangından korumak için temelden çatıya kadar örülen duvarlardır.

Yangın Bölme : Yangından korunmak için yapılan, kat seviyesinde biten duvarlardır.

Temel : Zemin içinde kalan, subasman seviyesine kadar devam eden duvardır.

İstinat : Toprak kayması ya da su aşındırmasını önlemek için yapılan duvarlardır.

Sınır : Arsa veya bahçe gibi yerlerin sınırlarını belirlemek için yapılan duvarlardır.

Panel : İskelet yapılarda, her katta kiriş veya kolonlar arasına yapılan, yük taşımayan, perde duvarlardır.  

Kalkan : Çatıyı muhafaza etmek, teras çatıyı çevrelemek, döşeme ile meyil arasındaki  boşluğu kapatmak için yapılan duvarlardır.

Güneşlik Perde : Yapıların dış duvarlarını güneşten korumak için yapılan duvarlardır.

Portatif : Yatay inşaa edilen ve sonradan yerine monte edilen duvarlardır.

İnce Kaplamalı : Dış yüzü değişik malzeme ile kaplanmış, kaplaması duvara bağlanmış fakat kaplaması yük taşımayan duvarlardır.

Kalın Kaplamalı : Dış yüzü değişik malzeme ile kaplanmış, kaplaması duvara bağlanmış fakat kaplaması yük taşıyan duvarlardır.

Sandviç Panelli : Ortasında yalıtım malzemesi bulunan duvarlardır.

Betonarme Derzli : Dik ve yatay derzlerine demir donanım konulmuş duvarlardır.

Parapet : Çatı kenar duvarıdır.

Derzli : Örüldükten sonra derzleri çimento harcı ile çekilmiş duvarlardır.

Boşluklu : Yüzeyinde kapı ve pencere boşluğu bulunan duvarlardır.

Dolu : Yüzeyinde kapı ve pencere boşluğu bulunmayan duvarlardır.

Ara Boşluklu : Yalıtım amacı ile arasında boşluk bulunan duvarlardır.